Activering‎ > ‎Arbeidszorg‎ > ‎

Afspraken

  • Bij aanvang wordt een medewerkerovereenkomst opgesteld.
  • Een aangepaste ongevallenverzekering wordt kosteloos afgesloten.
  • Een warme maaltijd kan tegen kostprijs verkregen worden.
  • We zorgen ervoor dat het vervangingsinkomen dat de doelgroepmedewerker geniet nooit in het gedrang komt.
  • Een medewerker ontvangt een onkostenvergoeding van € 1 per uur.
  • De medewerker dient zich met eigen middelen te verplaatsen.
Comments