Activering‎ > ‎Arbeidszorg‎ > ‎

Doelgroep

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. De arbeidszorg wilt ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. De arbeidszorg biedt hen arbeidsmatige activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel op dienstverlening is gericht, en ondersteunt hen daarbij. Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding.

De Klus brengt de latente functies van arbeid binnen bereik, en draagt zo bij tot het algemeen welzijn van  arbeidszorgmedewerkers.

Comments