Doelgroep

Het ontmoetingscentrum De Klaver staat open voor mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben bij het uitbouwen van een dagstructuur,  het doorbreken van sociaal isolement,  het leggen van sociale contacten en het vinden van aansluiting bij het vrije tijds- en  ontspanningsleven.

Het is immers niet steeds eenvoudig een passende vrije tijdsbesteding te vinden, een vriendenkring op te bouwen, in contact te komen met andere mensen.

Ook de weg van het ontdekken van interesses, ontplooien van mogelijkheden, en hoe daarmee om te gaan kampt soms met wat drempels en hindernissen.

Comments