Psychiatrisch ExpertiseTeam

Zich situerend binnen het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen, en als resultaat van een samenwerking tussen het vroegere team Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg in de regio, vond op 1 maart 2013 de start plaats van het Psychiatrisch Expertiseteam.

Het Psychiatrisch Expertiseteam richt zich tot iedereen die geconfronteerd wordt met een cliënt met (een vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem.

U kunt er terecht voor advies, ondersteuning bij verdere behandeling, breder overleg met verschillende actoren...

Het kan tevens tot de mogelijkheden behoren de cliënt door te verwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg.

Meer informatie kunt u vinden op :

http://www.netwerkggzregionw-vl.be/hulp/015-wat-doet-het-psychiatrisch-expertise-team/