Woonbegeleiding

Begeleiding is zeer uiteenlopend en afhankelijk van de individuele hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt.

De woonbegeleider biedt ondersteuning bij:

  • persoonlijke problemen,
  • het organiseren van het dagelijks leven (voeding, hygiëne, medicatie, …),
  • het (verder) uit– of herbouwen van familiale en sociale contacten,
  • het zoeken naar een gepaste dag-invulling.

Een woonbegeleider is bereikbaar :

  • op maandag t.e.m. vrijdag van 7u tot 21u,
  • op zaterdag en zondag van 8u tot 21u,
  • tijdens de nacht via een wachtdienst.

Een vaste woonbegeleider komt minimum één maal per week langs.

Wie begeleiding wenst bij sociaal-administratieve en financiële zaken kan bij een maatschappelijk werker terecht.

Doorheen het verblijf is het noodzakelijk dat elke cliënt door zijn/haar psychiater verder opgevolgd wordt.