Aanmelding / intake

Een aanmelding dient steeds schriftelijk te gebeuren. Hiertoe bezorgt de verwijzer een psychiatrisch en sociaal verslag.

Op basis van deze informatie beslist het intaketeam of de intake gestart wordt.

Indien u vooraf bijkomende informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met het team woonbegeleiding.

De intake bestaat uit:

  • het invullen van een vragenlijst,
  • een gesprek met twee leden van het intaketeam,
  • een gesprek met de co√∂rdinerend psychiater.

Hierbij vinden we het belangrijk zowel met de kandidaat als verwijzer en behandelaar in overleg te gaan. Indien mogelijk worden ook de familie of belangrijke derden betrokken.

Op basis van deze informatie beslist het intake- en adviesteam of de kandidatuur, definitief of voorwaardelijk, weerhouden wordt.

Zodra er een plaats vrij komt, waarbij ingeschat wordt dat deze beantwoord aan de verwachtingen en noden, wordt de kandidaat gecontacteerd.