Doelgroep

Wij richten ons tot personen :

  • met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek,
  • die geen nood meer hebben aan een volledige ziekenhuisopname,
  • voor wie volledig zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk blijkt,
  • die open staan voor begeleiding en ondersteuning bij het wonen.