Huisvesting

  • Woonvormen

De meeste van de woningen zijn gemeenschapswoningen en woningen met kamerwoonformule. In beide woonvormen hebben bewoners een eigen kamer, maar zijn badkamer, keuken en leefruimte gemeenschappelijk.

In de gemeenschapswoningen wordt het accent meer op het samenwonen en groepsgebeuren gelegd.

  • Kostprijs

Maandelijks wordt een verblijfsvergoeding gefactureerd. Hierbij zijn de huur van de (bemeubelde) kamer, gemeenschappelijke ruimtes, inrichtingskosten van de woning, energiekosten en verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen.

Deze gebruiksvergoeding bedraagt gemiddeld € 380 en varieert afhankelijk van onder meer het volume van de kamer en –inrichting.

Alle andere kosten, zoals voeding, medicatie, was, vervoer, producten voor persoonlijke hygiëne, … zijn bijkomend.