Woonbegeleiding

Begeleiding is zeer uiteenlopend en afhankelijk van de individuele hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt.

Een woonbegeleider is bereikbaar :

  • op maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 21u,
  • op zaterdag en zondag van 8u tot 21u,
  • tijdens de nacht via een wachtdienst.

Een vaste woonbegeleider komt minimum één maal per week langs.

De woonbegeleider biedt ondersteuning bij:

  • persoonlijke problemen,
  • het organiseren van het dagelijks leven (voeding, hygiëne, medicatie, …),
  • het (verder) uit– of herbouwen van familiale en sociale contacten,
  • het zoeken naar een gepaste dag-invulling.

Tijdens het verblijf in Beschut Wonen is het noodzakelijk dat elke cliënt door zijn/haar psychiater verder opgevolgd wordt.

De vzw 4Veld heeft een erkenning van de overheid als 'Initiatief Beschut Wonen' voor het uitbaten van 113 plaatsen 'regulier' Beschut Wonen en 12 plaatsen Forensisch Beschut Wonen.